ข้อกำหนดและเงื่อนไข academic-refugees.org

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซค์ academic-refugees.org ที่นำเสนอแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ที่มีความน่าสนใจ และหลากหลายเนื้อหามีความครอบคลุม ในการให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงในการใช้บริการ โดยเว็บไซค์มีข้อกำนหด และเงื่อนไขในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องทำตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1. การใช้ข้อมูลต่างๆ : เว็บไซค์ของเราได้มีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซค์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต้องมีการได้รับความยินยอมด้วยลายลักษณ์อักษร ของเจ้าของผู้ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ก่อนนำไปใช้ ห้ามนำไปใช้ก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. ลิขสิทธิ์เว็บไซค์ : สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซค์ academic-refugees.org มีลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่เจ้าของเป็นผู้หามา ห้ามผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิในการนำไปเผยแพร่ต่อ นำเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซค์
  3. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ : เว็บไซค์เราทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ที่มีคุณภาพ และถูกต้อง เว็บไซค์ของเราไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้อง ซึ่งทางเราไม่รับประกันความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล การใช้ข้อมูลของเว็บไซค์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง
  4. ลิ้งค์เชื่อมไปเว็บไซค์อื่นๆ : เว็บไซค์ academic-refugees.org อาจมีลิ้งค์จากเว็บไซค์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของทางเว็บไซค์เอง การเข้าใช้บริการเว็บไซค์ดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซค์ปลายทาง 
  5. ลิ้งค์เว็บไซค์เพิ่มเติม : ทางเว็บไซค์ของเราอาจมีการนำเสนอ ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บริการ ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ โดยการเข้าใช้บริการต้องมีการทำตามนโยบายข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ